Bình tưới 1812 rainbird

Bình tưới 1812 rainbird, pop-up (nhô) 30cm khi tưới.

Đầu vào 3/4″ – phi 27

Bình tưới 1812 dùng để gắn các béc tưới van series thì mới kết hợp tưới được. Bản thân bình tưới chỉ có chức năng pop up .

Đầu vào của bình tưới là ren trong 27 – 3/4″

Cách thức hoạt động của bình tưới 1812 – pop up 30cm