Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

Bình tưới 1806 rainbird

Bình tưới 1806 rainbird, pop-up (nhô) 15cm khi tưới.

Đầu vào 1/2″ – phi 21

Bình tưới 1806 dùng để gắn các béc tưới van series thì mới kết hợp tưới được. Bản thân bình tưới chỉ có chức năng pop up .

Đầu vào của bình tưới là ren trong 21 – 1/2″

Cách thức hoạt động của bình tưới 1806 – pop up 15cm