Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

Bình rotor 8005 Rainbird

Bình tưới rotor 8005 RainBird USA gồm thân và bộ béc tưới

Thân nhô cao  6″ – 12.7cm

Góc phun 50 – 360 độ

Bán kính phun 12m – 24m

Áp lưc: 3.5 – 6.9 bar

Bình tưới rotor 8005 RainBird USA gồm thân và bộ béc tưới

Thân nhô cao  6″ – 12.7cm

Góc phun 50 – 360 độ

Bán kính phun 12m – 24m

Áp lưc: 3.5 – 6.9 bar

Thông số kỹ thuật:

Rotor Series 8005
Coverage Radius 39-81 ft
Inlet 1 in – phi 34
Features Gear Drive, Rain Curtain Nozzles
Pop-Up Height 5 in
Dimensions
  • Exposed diameter: 1 7/8″ (4,8 cm)
  • Overall diameter: 3 1/8″ (7,9 cm)
  • Overall height: 10 1/8″ (25,7 cm)
Operating Range
  • Precipitation rate: 0.48 to 1.23 inches per hour (12 to 31 mm/h)
  • Pressure: 50 to 100 psi (3.5 to 6.9 bar)
  • Flow: 3.8 to 36.3 gpm (0.86 to 8.24 m3/h; 14.4 to 137.4 l/m)
Specifications
  • 1″ (26/34) NPT or BSP female threaded inlet.
  • SAM check device holds up to 10 feet (3.1 m) of head.
  • Nozzle outlet trajectory is 25º.
Coverage Arc 40° – 360° Reversing Full and Part-Circle

Hướng dẫn sử dụng:

Bản thân thân rotor chỉ có chức năng pop -up

Bộ sản phẩm sẽ đi kèm các béc tưới để gắn vào họng rotor 8005

Thông số kỹ thuật cụ thể của từng béc tưới :