Béc tưới cỏ 10van RainBird

Dòng béc tưới Van Serie Của RainBird USA là dòng béc tưới cỏ có thể điều chỉnh được góc tưới từ 0 – 360 độ.

Béc tưới 10van có bán kính tưới từ 2.4 -3m

Dòng béc tưới Van Serie Của RainBird USA là dòng béc tưới cỏ có thể điều chỉnh được góc tưới từ 0 – 360 độ.

Béc tưới 10van có bán kính tưới từ 2.4 -3m

Tham khảo thêm nhiều Models béc tưới khác:
• 4-VAN • 6-VAN
• 8-VAN • 10-VAN
• 12-VAN • 15-VAN
• 18-VAN
Operating Range
• Radius: *
– 4-VAN: 3 to 4 feet (0.9 to 1.2 m)
– 6-VAN: 4 to 6 feet (1.2 to 1.8 m)
– 8-VAN: 6 to 8 feet (1.8 to 2.4 m)
– 10-VAN: 8 to 10 feet (2.4 to 3.0 m)
– 12-VAN: 10 to 12 feet (3.0 to 3.7 m)
– 15-VAN: 12 to 15 feet (3.7 to 4.6 m)
– 18-VAN: 14 to 18 feet (4.3 to 5.5 m)
• Pressure: 15 to 30 psi (1 to 2.1 bar)
• Optimum pressure: 30 psi (2.1 bar)
*These ranges are based on proper pressure