Bình tưới 1804 rainbird

Bình tưới 1804 rainbird, pop-up (nhô) 10cm khi tưới.

Đầu vào 1/2″ – phi 21

Bình tưới 1804 rainbird, pop-up (nhô) 10cm khi tưới.

Bình tưới 1804 dùng để gắn các béc tưới van series thì mới kết hợp tưới được. Bản thân bình tưới chỉ có chức năng pop up .

Đầu vào của bình tưới là ren trong 21 – 1/2″

Cách thức hoạt động của bình tưới 1804 – pop up 10cm