Sử dụng lọc Azud trong công nghiệp

ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NHIỆP – LỌC DÙNG CHO VÒI PHUN KIM

Việc lắp đặt một hệ thống AZUD loại bỏ nguy cơ gây tắc đầu phun, vòi phun, ống và các khe hở nhỏ. Nó cũng giúp trong việc giảm quy mô xây dựng trong hệ thống và sự tích tụ của các chất rắn lắng trong thùng thu gom nước thải.

BỘ LỌC XÚC NGƯỢC TỰ ĐỘNG CỦA AZUD

ỨNG DỤNG CHO LÀM LẠNH

Việc lắp đặt các thiết bị lọc AZUD cho phép giảm tổng chất rắn lơ lửng trong nước, và:

 • Giúp duy trì hiệu suất tối ưu hóa năng lượng trong quá trình trao đổi nhiệt.
 • Giảm sự tích tụ của các hạt trong các thành phần của hệ thống làm mát.
 • Giảm sự phát triển của vi sinh vật.
 • Khi làm giảm tổng lượng chất rắn lơ lửng sẽ cải thiện hiệu quả trong việc giảm hóa chất cho xử lý nước.
 • Dễ và chi phí bảo trì thấp.

ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÝ NƯỚC THẢI – KHỬ TRÙNG

Các chi phí và hiệu quả của xử lý nước thải liên quan trực tiếp đến lượng chất rắn lơ lửng trong nước.

Việc sử dụng hệ thống AZUD cho phép:

 • Tăng hiệu quả của các thiết bị xử lý.
 • Giảm số lượng các hóa chất sử dụng.
 • Tránh ” hiệu ứng màn “được tạo ra bởi các hạt lớn hơn trong hệ thống khử trùng bằng tia cực tím.

ỨNG DỤNG CHO LỌC NANO, LỌC THẨM THẤU

Việc lắp đặt một hệ thống AZUD trước màn lọc nano, thẩm thấu nhằm:

 • Giảm chi phí thay thế màn lọc nano, thẩm thấu(màn lọc sinh học).
 • Giảm chi phí nhân công và bảo dưỡng cần thiết.
 • Tăng hiệu quả của màn lọc nano, thẩm thấu.

LỌC TUẦN HOÀN

Chất lượng nước thích hợp cung cấp cho quá trình tái tuần hoàn cho phép sau đây:

 • Tiết kiệm lượng nước sử dụng.
 • Tăng lượng nước có sẵn.
 • Giảm chi phí xử lý nước thải.
 • Việc lắp đặt thiết bị lọc AZUD trong hệ thống tuần hoàn làm giảm tổng lượng chất rắn lơ lửng trong nước. Điều này dẫn đến những điều sau đây:
 • Làm giảm sự tích tụ của các chất rắn trong ống phân phối.
 •  Giảm các chất dinh dưỡng làm giảm sự tăng trưởng của vi sinh vật.
 • Cải thiện hiệu quả xử lý nước, và giảm sử dụng hóa chất.
 • Giảm chi phí bảo trì và lao động cần thiết.
 • Giữ các hệ thống phân phối nước với hiệu suất tối ưu, do đó đảm bảo việc cung cấp nước sạch để xử lý.

TÁI SỬ DỤNG NƯỚC

Tái sử dụng, là sử dụng nước một lần nữa trong quá trình cho một ứng dụng khác nhau. Chúng ta cần phải xem xét các trường hợp sau:

1. Điều kiện của nơi mà nước có thể được tái sử dụng.

2. Lượng nước cần thiết cho mỗi ứng dụng.

3. Chất lượng nước cần thiết, và nước lọc, nước xử lý cần thiết để đạt được chất lượng.

4. Tính khả thi việc lắp đặt thiết bị lọc AZUD của nước được tái sử dụng cho phép:

 • Giảm tổng khối lượng nước sử dụng.
 • Tiết kiệm chi phí.
 • Tăng lượng nước có sẵn.
 • Giảm chi phí nước thải xử lý.
 •  Đảm bảo tốt về môi trường.

LỌC AN TOÀN

Việc lắp đặt thiết bị lọc AZUD phụ thuộc vào các thông số như tốc độ dòng chảy thông qua các yếu tố lọc, phụ thuộc bản chất của các hạt, tần số lọc mà trên đó người bảo dưỡng thực hiện xúc ngược không hiệu quả, không đảm bảo các mức chất lượng cần thiết. theo nguồn thiết bị lọc azud – irrigation.com.vn

NƯỚC THẢI : PHỤ THUỘC VÀO CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Khi nước thải từ một quá trình không thể được xử lý với đường thoát nước hoặc thông qua các kênh thông thường vì h àm lượng chất rắn của nước thải cao hơn mức cho phép, việc lắp đặt một hệ thống lọc AZUD có thể làm giảm mức độ chất rắn xuống mức chấp nhận được của nước thải được xử lý.

irrigationdd