Modul mở rộng khu vực tưới SLM4

Modul 4 cổng cho SL – 1600 chuyên dùng mở rộng thêm 4 cổng cho SL – 1600

Hãng sản xuất  : WEATHERMATIC – USA

 

Bộ mở rộng khu vực tưới cảnh quan cho bộ điều khiển hẹn giờ tưới SL1600

Cài đặt tưới SL1600 và MODUL mở rộng SLM4
                Cài đặt tưới sân vườn :  SL1600 và MODUL mở rộng SLM4