Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

Modul mở rộng khu vực tưới SLM2

Modul 2 cổng chuyên dùng để mở rộng thêm 2 cổng SL – 800

Hãng sản xuất  : WEATHERMATIC – USA