Modul mở rộng khu vực tưới SLM2

Modul 2 cổng chuyên dùng để mở rộng thêm 2 cổng SL – 800

Hãng sản xuất  : WEATHERMATIC – USA