Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

AZUD MODULAR 100 có 2 loại: bộ lọc đĩa và bộ lọc màng với công dụng lọc rác, côn trùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt trong nông nghiệp