Tưới tự động

TƯỚI TỰ ĐỘNG

Hướng dẫn chi tiết tưới tự động tiếp theo:

Bước 3: xác định chu cầu về nước của cây và lựa chọn hình thức tưới tự động cho cây.

Mỗi loại cây trồng có nhu cầu về nước khác nhau. Làm sao khi nước tưới sẽ thấm đến bộ rể của cây. Theo nghiên cứu tán lá xòe đến đâu thì rể cây dưới đất lan ra tới đó. Cây non nhỏ cần ít nước hơn cây trưởng thành, cây lớn.

Căn cứ vào nhu cầu nước của từng loại cây tính toán lượng nước tưới cho cây. cây nào nên dùng béc tưới nào là phù hợp.

  • Nếu tưới rau, lan, tưới cỏ, cây cần phun tạo độ ẩm và làm mát tán nên chọn béc phun mưa.
  • Cây ăn trái, cây bóng mát, cây công nghiệp cần tưới nhỏ giọt.
  • Có những loại cây công nghiệp, cây ăn trái kết hợp phun tia và tưới nhỏ giọt tại gốc.
  • Ngoài ra để giảm chi phí đường ống những diện tích rộng ta dùng phun tia bằng súng bắn bán kính lên đến >20m, sân vận động, sân gôn dùng vòi phun rotor.

Tùy nhu cầu từng loại cây, từng loại đất trồng ta nên tưới nhiều hay ít lần.

Đối với cây thân mềm, rau, lan, cỏ bộ rể cạn nên tưới nhiều lần trong ngày.

Đất cát và đất cát pha sẽ chia thời lượng tưới trong ngày.

Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp như cafe, ca cao, những cây có rể sâu cần tưới ít lần hơn nhưng mỗi lần tưới lưu lượng nước nhiều để nước thấm xuống bộ rể.

Ta nên chọn vòi phun, béc phun tưới tự động nào có lưu lượng thấp, vòi phun béc tưới phải có áp, nhưng bán kính phù hợp với từng loại cây

Cùng 1 công suất bơm tưới, vòi, béc có lưu lượng nhỏ sẽ cho ta tưới với diện tích rộng hơn, ta chỉ cần tăng thời gian tưới lên. Vòi phun, béc tưới nhỏ giọt có áp sẽ phân bố đều nước nơi đầu nguồn và cuối nguồn.

Bước 4: Bố trí tính toán chọn đường kính ống và công suất bơm tưới tự động cho phù hợp.

Việc bố trí ống chính và ống nhánh sao cho phù hợp về đường kính và chiều dài thì áp suất nước tại vòi phun, béc tưới đều nhau, và lượng nước tưới cho cây đủ và đều nhau.

Có 2 cách bố trí đường ống hệ thống tưới tự động:

  • Cách 1: bố trí mạng cụt ( Ống chính đi xuyên chiều dài diện tích)
  • Cách 2: Bố trí mạng vòng (Xung quanh diện tích tưới là ống chính)
Hệ thống tưới tự động
Hệ thống tưới tự động

Nhận xét : Mạng vòng chi phí ống chính tăng, nhưng áp suất trong toàn hệ thống tưới cân bằng, bố trí đều.

Bước 5: Dựa vào các thông tin khảo sát, bản thiết kế ống, vòi, van, bơm lập bảng chi phí vật tư và nhân công cho toàn hệ thống.

Bước 6: Thi công công trình trên cơ sở thiết kế tưới tự động hoàn thành. xem thêm thiết kế tưới cảnh quan

irrigationdd