Van xả khí 1″ china

295,000

  • Van xả khí phi 34 được khuyên dùng nhằm bảo vệ cho hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới
    ,gốc trên các địa hình đồi dốc với áp suất thay đổi liên tục để khỏi bị hụt nước, giúp duy trì thuỷ lực trong mỗi hệ thống tưới.
  • Van xả khí 34 – 1″
  • Xuất xứ china
  • Được sản xuất từ nhựa tốt , rất bền.
  • Van xả khí được khuyên dùng nhằm bảo vệ cho hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới
    ,gốc trên các địa hình đồi dốc với áp suất thay đổi liên tục để khỏi bị hụt nước, giúp duy trì thuỷ lực trong mỗi hệ thống tưới.