Xem giỏ hàng “Lọc đĩa Azud modular 100 cho tưới nhỏ giọt cỡ 2″” đã được thêm vào giỏ hàng. jQuery('.woocommerce-message a').remove(); jQuery('.mini-cart').addClass('active cart-active'); jQuery('.mini-cart').on('mouseleave', function(){ jQuery('.cart-active').removeClass('active cart-active'); }); setTimeout(function(){jQuery('.cart-active').removeClass('active')}, 5000);