Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com
Xem giỏ hàng “Dây nhỏ giọt dẹt Azud Drip 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách lổ 20cm” đã được thêm vào giỏ hàng. jQuery('.woocommerce-message a').remove(); jQuery('.mini-cart').addClass('active cart-active'); jQuery('.mini-cart').on('mouseleave', function(){ jQuery('.cart-active').removeClass('active cart-active'); }); setTimeout(function(){jQuery('.cart-active').removeClass('active')}, 5000);