Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

Modul mở rộng khu vực tưới SLM12

Modul 12 cổng cho SL – 4800 chuyên dùng mở rộng thêm 12 cổng cho SL – 4800

Hãng sản xuất   : WEATHERMATIC – USA