Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

Béc nhỏ giọt 8L – E1000 Rivulis

3,000

Béc nhỏ giọt 8L – E1000 Rivulis

Lưu lượng 8L/H

Đầu vào 5mm