Dự án thực hiện, Tưới cảnh quan

Lắp đặt hệ thống tưới cỏ Đồng Nai

Dự án: Lắp đặt hệ thống tưới cỏ Đồng Nai Thiết kế và cung cấp lắp đặt thiết bị tưới tự động: CTY ĐÔNG DƯƠNG . Đặc điểm Công trình tưới cảnh quan sử dụng thiết bị tưới cảnh quan : Bình tưới rotor weathermatic + Dùng đồng su hoặc tua vít để chỉnh rãnh […]

Dự án thực hiện, Tưới cảnh quan

Tưới cảnh quan sân vườn biệt thự Đắk Nông

Dự án: Biệt thự vườn Đắk Nông Thiết kế và cung cấp lắp đặt thiết bị tưới tự động: CTY ĐÔNG DƯƠNG  . Đặc điểm Công trình tưới cảnh quan sử dụng thiết bị tưới cảnh quan : –  Thân tưới LX04 hoặc Bình tưới Lx 12 .Kết hợp cùng các Béc tưới weathermatic như: 8A, 10A, […]

Hệ thống tưới cỏ tự động
Dự án thực hiện, Tưới cảnh quan

Hệ thông tưới cảnh quan Trung Tâm TM Cà Mau

Dự án: Trung tâm thương mại Cà Mau : Thiết bị tưới cảnh quan Thiết ké và cung cấp lắp đặt thiết bị tưới tự động: CTY ĐÔNG DƯƠNG  . Đặc điểm Công trình tưới cảnh quan sử dụng thiết bị tưới cảnh quan : –  Thân tưới LX04 Kết hợp cùng các Béc tưới […]

tưới cảnh quan nhà máy Jotun
Dự án thực hiện, Tưới cảnh quan

Tưới cảnh quan nhà máy sơn Jotun ViệtNam

Dự án: Nhà xưởng Sơn Jotun – Khu Công Nghiệp Sóng Thần Thiết kế và cung cấp lắp đặt thiết bị tưới tự động: CTY ĐÔNG DƯƠNG . Đặc điểm Công trình tưới cảnh quan sử dụng thiết bị tưới cảnh quan : Bình tưới rotor weathermatic + Dùng đồng su hoặc tua vít để […]

Hệ thống tưới cảnh quan kho xăng Tân Sơn Nhất
Dự án thực hiện, Tưới cảnh quan

Tưới cảnh quan kho xăng Tân Sơn Nhất

Dự án: Kho xăng Tân Sơn Nhất : hệ thống tưới cảnh quan Thiết ké và cung cấp lắp đặt thiết bị tưới tự động: CTY ĐÔNG DƯƠNG Đặc điểm Công trình tưới cảnh quan sử dụng thiết bị tưới cảnh quan : –  Thân tưới LX04 Kết hợp cùng các Béc tưới weathermatic như: 8A, 10A, […]