Giải pháp thiết kế cho hệ thống dẫn tưới nước diện rộng bằng cách sử dụng phụ kiện co nối ống dẫn. ống dẫn nước nối thẳng đến đầu tưới và dây tưới cho hệ thống hoạt động đồng nhất và tiết kiệm chi phí, thao tác đơn giản.