Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com
Xem giỏ hàng “Bộ lọc màng Azud modular 100 phi 60” đã được thêm vào giỏ hàng.

AZUD MODULAR 100 có 2 loại: bộ lọc đĩa và bộ lọc màng với công dụng lọc rác, côn trùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt trong nông nghiệp