Kỹ thuật tưới nông nghiệp, Thiết kế hệ thống tưới

Tưới tự động

TƯỚI TỰ ĐỘNG Hướng dẫn chi tiết tưới tự động tiếp theo: Bước 3: xác định chu cầu về nước của cây và lựa chọn hình thức tưới tự động cho cây. Mỗi loại cây trồng có nhu cầu về nước khác nhau. Làm sao khi nước tưới sẽ thấm đến bộ rể của cây. […]

Kỹ thuật tưới nông nghiệp, Thiết kế hệ thống tưới

Thiết kế tưới tự động

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ TƯỚI TỰ ĐỘNG Hướng dẫn chi tiết thiết kế lắp đặt hệ thống tưới tự động: Thiết kế đúng chuẩn hệ thống tưới tự động giúp ta mang lại hiệu quả. Vừa giảm chi phí đầu tư ban đầu. Giảm chi phí nhân công tưới tiêu, tiết kiệm lượng nước tưới […]