Nối ống mềm PE 16mm x 21mm chuyên dùng để kết nối các loại ống PVC phi 21 thông thường trên thị trường với ống mềm 16mm.

noi-ong-mem-pe-16mm-ra-ren-ngoai-21mm