Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

Nối ống mềm PE 20mm x 27mm chuyên dùng để kết nối các loại ống PVC phi 27 thông thường trên thị trường với ống mềm 20mm.

noi-ong-mem-pe-20mm-ra-ren-ngoai-27mm