Hotline: 0935 335 426 - Email: info@thietbituoitudong.com

Nối giảm ống 20 x 16mm

3,810

Co 90 độ ống 16mm

Hãng sản xuất : Azud- Tây Ban Nha

Để tiết kiếm cho chi phí lắp đặt ống dẫn nước trong hệ thống tưới khi đã đi sẵn đường ống pe 20mm.

Có những khu vực tưới chỉ cần đường ống dẫn nước tưới PE16mm, thì chỉ cần dùng cút nối giảm từ ống 20mm để giảm xuống ống pe 16mm.