Dự án thực hiện, Tưới cảnh quan

Hệ thống tưới cảnh quan sân vườn Chùa Pháp Bảo

Dự án: Hệ thống tưới cảnh quan sân vườn Chùa Pháp Bảo Thiết kế và cung cấp lắp đặt thiết bị tưới tự động: CTY ĐÔNG DƯƠNG  . Đặc điểm Công trình tưới cảnh quan sử dụng thiết bị tưới cảnh quan : –  Thân tưới LX04 hoặc Bình tưới Lx 12 .Kết hợp cùng các […]